ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

HN Villas

31-33 Tran Ngoc Dien Str, Thao Dien Ward, Distr 2, HCM City, Việt Nam.
(Điện thoại) +84 83 7446914/ 093 831 7976
(Số Fax)
(Email): villas3133@gmail.com
(Website): http://hnvillas.vn